Mobirise responsive web design software


DEVIATACI

Konečné výsledky prjímacieho konania pre prijatie do 1.ročníka školského roka 2016-17.
Neprijatým uchádzačom ponúkame miesto v št. odbore 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií, alebo v učebných odboroch. Treba sa informovať na tel.č.033/ 5991876, 033/5991864.

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v dňoch 18. a 19.05.2016 od 8 do 11.00 h a od 12 do 14.15 h na 1.poschodí č. dv. 103 v SOŠE Trnava, Sibírska 1. Priniesť so sebou Zápisný lístok (vydá ZŠ) a občiansky preukaz. Účast zákonného zástupcu nutná.

VÝSLEDKY


MATURANTI

Pre Vás sme pripravili potrebné informácie o maturitnej skúške, jej priebehu, termínoch a Vašich povinnostiach. 

MATURITA

VIDEO O ŠKOLE

Pozrite si video o škole a odboroch natočené našimi žiakmi.

ZDIEĽAJTE NÁS!

SOŠE TRNAVA
Sibírska 1, Trnava

KONTAKTY
sekretariát riaditeľa
033 / 599 1851
sose-trnava@zupa-tt.sk
fax
033 / 599 1877

personálne oddelenie
033 / 599 1876
personal@sose-trnava.edu.sk

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

033 / 599 1864

zrtv@sose-trnava.edu.sk


zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

033 / 599 1853

zrpv@sose-trnava.edu.sk


zástupca riaditeľa pre EU

033 / 599 1873

zreu@sose-trnava.edu.sk