Mobirise bootstrap website builder

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Sibírska 1, 917 01 Trnava

zastúpená Ing. Mgr. Štefanom Bílikom

IČO 17055385

DIČ 2021134071

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

16.10.2015

3.6.2014

21.3.2014

12.3.2014

26.2.2014

6.2.2014

28.1.2014

16.1.2014

Obstarávania za predchádzajúce obdobie

4.12.2013

16.9.2013

23.9.2013

7.10.2013

8.10.2013

VÝBEROVÉ KONANIA

ZÁMERY

ZMLUVY A FAKTÚRY

Tu nájdete zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky našej školy, v zmysle zákona č. 546/2010Z.z.

SÚHRNNÉ SPRÁVY

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 EUR za 3. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách z e – trhoviska za 3. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 EUR za 2. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách z e – trhoviska za 2. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách z e – trhoviska za 1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 2. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách z e – trhoviska za 2. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 1. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 4. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 3. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 2. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR za 1. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 4. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 3. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 1. štvrťrok 2012

ŠKOLSKÝ PORIADOK

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY

HODNOTIACA SPRÁVA