Mobirise web page software

O NÁS

SOŠE TRNAVA

Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave bola zriadená generálnym riaditeľstvom Slovenské energetické podniky Bratislava 1. septembra 1982 ako SOUE Trnava a je jednou z najmladších škôl v energetike.

Jej úlohou je pripravovať mládež na výkon kvalifikovaných povolaní takmer pre všetky podniky a organizácie. Výchova a výučba v škole má komplexný charakter a je zabezpečovaná teoretickým a praktickým vyučovaním.

Škola má k dispozícii modernú budovu, dielne, ubytovanie, jedáleň, športoviská, telocvičňu a fitnesscentrum.

Ponúkame Vám

Možnosť odbornej praxe nielen v moderných dielňach SOŠE, ale aj v súkromných spoločnostiach, napr. Sony, SE - EBO, VÚJE Trnava, Rozvodné závody, Teplárne, NETAS - Ábel, autoservisy Opel, Auto COMODEX, Renault, SAD, Peugeot a pod.

Možnosť absolvovať kurz zvárania elektrickým oblúkom a plameňom s certifikátom od Výskumného ústavu zváračského, možnosť preškolenia a predĺženia základných kurzov.

Materiálne vybavenie školy

Ubytovanie v Domove Mládeže a stravovanie. SOŠE má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, telocvičňu, tenisové kurty, športový areál, futbalové, basketbalové ihrisko, atletickú dráhu. Žiaci majú možnosť výuky cudzích jazykov. Žiaci môžu získať za poplatok zváračský preukaz pre elektrický oblúk a plameň.

ÚSEKY NA NAŠEJ ŠKOLE

 • Teoretické vyučovanie zabezpečuje 37 pedagogických zamestnancov, všetci sú internými pracovníci, vrátane riaditeľa, dvoch zástupcov pre teoretické vyučovanie a zástupkyne riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť.

  Tu nájdete naše Predmetové komisie.

 • Praktické vyučovanie

  Prebieha predovšetkým na pracoviskách SOŠE a prevádzkových pracoviskách Slovenských elektrární, a. s., z. Jaslovské Bohunice, v Trnavskej teplárenskej, Západoslovenskej energetike, a. s.

  Úsek praktického vyučovania

  pracuje pod vedením zástupcu riaditeľa pre PV. Organizačne je rozdelený na tri úseky - úsek strojárskych odborov a elektro odborov silnoprúd, úsek elektro odborov slaboprúd a úsek odborov informačných technológií. 

 • Škola ponúka ubytovanie v školskom internáte s prítomnosťou vychovávateľa.


  Tu nájdete Vnútorný poriadok školského internátu.


  Stravovanie zabezpečuje známa gastronomická firma  Paradiso.

  INTERNÁT

Denný režim žiakov SOŠE na teoretickom vyučovaní:


8.00 – 8.45 I. hodina
8.50 – 9.35 II. hodina
9.25 – 9.45 desiatová prestávka
9.45 – 10.30 III. hodina
10.35 – 11.20 IV. hodina
11.25 – 12.10 V. hodina
12.10 – 12.40 obedňajšia prestávka
12.40 – 13.25 VI. hodina
13.30 – 14.15 VII. hodina
14.20 – 15.05 VIII. hodina

Denný režim žiakov SOŠE na praktickom vyučovaní:

1. a 2. ročník 

7.15 h - 9.20 h        
15 min - prestávka
9.35 h - 12.45 h
30 min - prestávka


3. a 4. ročník 
7.15 h - 9.20 h
15 min - prestávka
9.35 h - 12.45 h
30 min - prestávka
13.15 h - 14.15 h

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

Vyučovanie
Začiatok Začiatok vyučovania Koniec vyučovania
Prvý polrok 1. september 2016 5. september 2016 31. január 2017
Druhý polrok 1. február 2017 1. február 2017 30. jún 2017 (piatok)
Prázdniny
Začiatok prázdnin Koniec Začiatok vyučovania
Jesenné prázdniny 28. október 2016 (piatok) 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
Vianočné prázdniny 23. december 2016 (piatok) 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
Polročné prázdniny 3. február 2017 (piatok) 3. február 2017 6. február 2017 (pondelok)
Jarné prázdniny
20. február 2017 (pondelok) 24. február 2017 27. február 2017 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny 13. apríl 2017 (štvrtok) 18. apríl 2017 19. apríl (streda)
Letné prázdniny 1. júl 2017 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

Úspechy našich žiakov

Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží. Ich aktivity a práce získavajú aj popredné umiestnenia a výber týchto prác nájdete práve tu.

Riaditeľ školy:
Ing. Štefan Bílik
Zástupca riaditeľa:
pre teoretické vyučovanie:
RNDr. Ing. Iveta Bakičová
Ing. Ružena Pecková

pre praktické vyučovanie:
Ing. Emil Petruš
pre technicko-ekonomickú činnosť:
Mgr. Magdaléna Pélyová
hlavný vychovávateľ
Dušan Sliva