Mobirise responsive web design software


DEVIATACI

Boli schválené kritériá pre prijatie do 1.ročníka v školskom roku

Kritériá


MATURANTI

Pre tohtoročných maturantov sme pripravili potrebné informácie o maturitnej skúške, jej priebehu, termínoch a Vašich povinnostiach. 

MATURITA

VIDEO O ŠKOLE

Pozrite si video o škole a odboroch natočené našimi žiakmi.

ZDIEĽAJTE NÁS!

KONTAKTY
sekretariát riaditeľa: 033/599 1851
sose-trnava@zupa-tt.sk
fax: 033/599 1877

PERSONÁLNE ODD.
033 / 599 1876
personal@sose-trnava.edu.sk

ŠTUDIJNÁ REFERENTKA p.Chobotová
033/599 1938
č.dverí 321

zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

033 / 599 1864

zrtv@sose-trnava.edu.sk


zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

033 / 599 1853

zrpv@sose-trnava.edu.sk


zástupca riaditeľa pre EU

033 / 599 1873

zreu@sose-trnava.edu.sk