Učebňa pre odbor Technik

Sidebar image descriptionV máji 2012 bola uvedená do života odborná učebňa pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov. Podrobnosti o jej výstavbe a jej otvorení zverejnil Ekofond tu

Projekt REFUGE - Obnoviteľná energia pre budúce generácie je podporený v rámci Programu celoživotného vzdelávania - programu Leonardo da Vinci. 

EkoFond, n.f. (EkoFond), ktorého zriaďovateľom je SPP, v spolupráci so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave ...
Čítajte viac

Táto škola je zapojená do projektu

SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165
Projekt realizuje

nástroja Európskej únie LIFE

Vzdelávacie poukazy odovzdalo celkom 270 žiakov. Informácie o mieste sa čase konania záujmových krúžkov podajú vedúci krúžkov a sú zverejnené na obvyklom mieste.                                                                             SOŠE získala jednu z cien týždenníka TREND najaktívnejším stredným a vysokým školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít.                       Poukážte 2% zo zaplatenej dane pre OZ "Združenie rodičov a priateľov školy pri SOSE Trnava" IČO 37847945. Škola aj vďaka vašim 2 % bude mať možnosť skvalitniť materiálno-technické vybavenie a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu.                                Školský poriadok je zverejnený tu.             Externí študenti: kliknite sem. Poukážte 2% zo zaplatenej dane pre OZ "Združenie rodičov a priateľov školy pri SOSE Trnava" IČO 37847945. Škola aj vďaka vašim 2 % bude mať možnosť skvalitniť materiálno-technické vybavenie a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu.          

Krúžky

Vzdelávacie poukazy odovzdalo celkom 270 žiakov. Informácie o mieste sa čase konania záujmových krúžkov podajú vedúci krúžkov a sú zverejnené na obvyklom mieste.

Názov krúžku vedúci krúžku
Basketbalový krúžok Mgr. Alena Ábelová
Bedmintonový krúžok Ing. Peter Levák
Bowlingový krúžok  PaedDr. Marek Elšík
Elektrotechnický krúžok Ján Zajac
Florbalový krúžok Mgr. Jozef Nehaj
Futbalový krúžok Mgr. Alojz Fandel
Hudobný krúžok  PaedDr. Pavol Škvarenina
Krúžok spoločenskej etikety Ing. Ružena Pecková
Kružok Cvičenie s vlastnou váhou Mgr. Anna Surjaková
Krúžok Dobrovoľnícke aktivity Mgr. Mária Cipárová
Krúžok Konverzácia v anglickom jazyku PhDr. Monika Kučerková
Krúžok Programovanie v jazyku C  PaedDr. Dana Heráková Mucková
Krúžok Športové hry Mgr. Jozef Nehaj
Krúžok Thajský box Mgr. Ondrej Karkoška
Krúžok WWW Mgr. Lukáš Ilavský
Šachový krúžok Ing. Vladimír Tačovský
Tenisový krúžok Ing. Vladimír Tačovský
Turistický krúžok Ing. Marián Nemeček

 

Komenský a my

V tomto roku sa uskutočnil už 11. ročník výtvarno-literárnej súťaže s názvom „Komenský a my“ určenej pre žiakov základných a stredných škôl. 11. ročník slovenského kola českej literárnej a výtvarnej súťaže pre deti a mládež vyhlásili Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, Unie Comenius v Prahe a Pedagogická fakulta UKF v Nitre. Žiaci SOŠ elektrotechnická súťažili v kategórii „C“ VZDUCH – vzduch a mytológia (nebeské kráľovstvo, predstavy o vládcovi sídliacim nad oblakmi - mytológia, náboženstvo), kde Adam Tóth, pod vedením svojho pedagóga PhDr. Zdenka Gálika, obsadil v tvrdej konkurencii vynikajúce 3. miesto. Viac sa dozviete tu.

Školský časopis Sibírčan One

Tu si stiahnite časopis v pdf formáte

Som veľmi rád, že vám môžem oficiálne predstaviť ďaľšie číslo nášho školského časopisu. Ten je výsledkom mnohých hodín práce tímu žiakov pod vedením MOV. Ing. Jarmily Matelovej, časopisu, ktorý by nevznikol bez ich nasadenia. Čítajte viac.

 

Využite prvú možnosť študovať v novom študijnom odbore

Technik informačných a telekomunikačných technológií

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo na základe žiadosti Trnavského samosprávnehokraja od 1. septembra 2013 do siete študijný odbor 3778 K Technik informačných a telekomunikačných technológií.
Uverejňujeme rozpis predmetov podľa školského vzdelávacieho plánu, ostatné informácie nájdete tu.

Pozrite si video o našej škole a našich odboroch

Cena pre riaditeľa SOŠE Trnava - OSOBNOSŤ ROKA 2012

V dňoch 15. - 16. novembra 2012 sa v Zvolene konal 7.ročník kongresu pre riaditeľov škôl Komenium Fórum. Nad kongresom prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Jeho súčasťou bolo odovzdávanie cien za mimoriadne výsledky v oblasti moderného manažovania školy KOMENIUM PRIX.
Ing. Jozef Krivošík získal ocenenie OSOBNOSŤ ROKA 2012. Fotogalériu nájdete tu.

Vedecká show Tajomstvo energie bola úspešná

Podrobnosti, ako aj video z tejto úspešnej show nájdete na stránke Trnavského hlasu.

Deň Trnavského samosprávneho kraja

Pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja otvorila dňa 4. októbra 2012 svoje brány a j naša škola. Pozrite si túto významnú udalosť v našej galérii obrázkov.

Akcia Kvapka krvi

sa konala 6. novembra 2013 a bola opäť úspešná. O tom, ako darovať krv, sa dozviete viac na stránke www.redcross.sk/co-robime/darovanie-krvi/postup-a-pravidla-ako-darovat-krv.

Časopis Komunálna energetika

uverejnil článok o našom úspešnom odbore Technik energetických zariadení budov. Jeho obsah si môžete stiahnuť a prečítať tu.

Cena pre SOŠE Trnava: TREND ocenil školy ochotné spolupracovať

cena TrendSOŠE získala jednu z cien týždenníka TREND najaktívnejším stredným a vysokým školám za spoluprácu s firmami pri rozvoji vzdelávacích aktivít. Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, oceňujeme rozsah a dosah spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať. Celý článok nájdete tu.

2% z dane

Ďakujeme za 2% zaplatenej dane pre OZ "Združenie rodičov a priateľov školy pri SOSE Trnava" IČO 37847945. Škola aj vďaka vašim 2 % bude mať možnosť skvalitniť materiálno-technické vybavenie a podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu.
Čítajte viac

 

Pre podnikateľov

 Výberové konania
Tu nájdete aktuálne výberové konania.
 Zmluvy a faktúry
Podľa zákona sme povinní zverejňovať všetky naše zmluvy a faktúry. Nájdete ich práve v tejto sekcii.

SOŠE Trnava v sieti

 Sme aj na Facebooku. Kliknutím na Páči sa mi to budete dostávať čerstvé aktuality.
 Our english version of our page.
 Unsere site ist auch im deutsch Sprache.

Pre študentov

 Svoje známky nájdete na Internetovej žickej knižke.
 Náš študijný odbor mechanik počítačových sietí má vlastnú stránku.
 Ak si nepa-mätáte, aké máte zajtra hodiny, navštívte stránku s rozvrhmi školy.
 Určite sa tešíte na prázdniny. Ich presný rozpis nájdete na stránke o školskom roku.
Free Dreamweaver Templates | Cheap Web Hosting | Car Insurance Quotes